منو
سبد شما

تماس با ما

آدرس فروشگاه
خراسان رضوی - شهرستان درگز - خیابان امام خمینی- فروشگاه بزرگ کشاورزی انبار سبز
تماس با ما
راه های ارتباطی با ما : تلفن همراه : 09151811052 تلفن ثابت : 05146229016 ایمیل فروشگاه : info@anbaresabz.com
ساعات کاری
ساعت کاری فروشگاه همه روزه از ساعت 8 الی 14 و 16 الی 23

پیغام خود را قرار دهید

آدرس ما

انبار سبز
انبار سبز
خراسان رضوی - شهرستان درگز - خیابان امام خمینی - روبروی پمپ بنزین - فروشگاه انبار سبز
تلفن
+98-915-181-1052

ساعات بازگشایی
9 صبح تا 10 شب