منو
سبد شما

اصلاح کننده خاک

مدل: کود واندرفول
کود واندرفولترکیبات اسید هیومیک: % 28 مواد آلی ارگانیک: % 40 نیتروژن: % 2/1 اکسید کلسیم: % 0/4 اسید آمینه: % 12 اکسید پتاسیم: % 0/6توضیحاتترکیبی است کامل از عناصر میکرو و ماکرو و درصد بالایی از ..
0تومان
برند: JHBiotech مدل: 95 آمریکایی (humax 95 -wsg)
ترکیبات : اسید هیومیک 80 درصد- فولیک اسید 15 درصد- پتاسیم 12 درصدمعرفی : کود هیومکس پودری دارای بالاترین درصد از اسید هیومیک و اسید فولیک استخراج شده از بهترین معادن لئوناردیت است.اسید هیومیک و فولیک اسید از مهمترین اجزا آلی خاک به شمار می آید که موجب باروری و حاصلخیزی خاک می شود .هیومکس پودری ساخ..
0تومان
مدل: green cabor agrinova
کود مایع کلاته کسیم بور شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتکلسیم: % 16/8بور: % 0/7اسیدهای آمینه آزاد: % 2/8توضیحاتکود کلسیم و بور، محلول بسیار غلیظی است از کلسیم و بور همراه با لیگنوسولفات که بر کاهش میزان ریزش و افزایش دوام گل ها در تمام گیاهان مؤثر است. این کود را می توان برای رفع کمب..
0تومان
مدل: کود مایع کلسیم
کود مایع کلسیمترکیباتکلسیم کلاته: % 13/1اسیدهای آمینه آزاد: % 2/6توضیحاتکود مایع کلسیم، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود کلسیم مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و یا با محلول پاشی بر روی برگ درختان میوه، مرکبات، صیفی جا..
0تومان
مدل: کود کلات پتاس
کود مایع کلات پتاسیم شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتپتاسیم: % 48/6ازت: % 4/5توضیحاتکود مایع پتاسیم، محلولی است بسیار غلیظ از ازت و پتاسیم که برای رفع کمبود پتاسیم در درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی به کار می رود. پتاسیم در مکانیزم تنظیم آب گیاهان، ..
0تومان
مدل: منگنز
کود مایع کلات منگنز ساخت شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتمنگنز: % 9/2اسیدهای آمینه آزاد: % 2/5توضیحاتکود مایع منگنز، ترکیب بسیار غلیظی می باشد که مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود منگنز استفاده می شود. این کود را می شود هم به طور مستقیم به خاک اضافه کرد و یا با محلول پاشی روی ..
0تومان
مدل: green zinc agrinova
کود مایع کلات روی ساخت شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتروی: % 8/9اسیدهای آمینه آزاد: % 2/5عامل ترکیب کننده: اسید لیگنوسولفونیکتوضیحاتکود مایع روی، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود روی مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و ..
0تومان
مدل: bor agrinova
کود مایعکلات بر (بور)شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتبور: % 15/2عامل ترکیب کننده: اتانول آمینتوضیحاتکود مایع بور برای رفع کمبود بور در درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی به کار می رود. بور در متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، جذب کاتیون ها، تشکیل پکتین در غشای سلولی، جذب آب، مت..
0تومان
مدل: agri nova green ferrico
کود مایع کلات آهن ساخت شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتآهن: % 9/1اسیدهای آمینه آزاد: % 2/6توضیحات:کود آهن مایع، محلولی بسیار غلیظ از آهن، لیگنوسولفات، اسیدهای آمینه آزاد و مواد آلی ارگانیک که برای رفع کلروز ناشی از کمبود آهن در درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، صیفی جات، انگور، ..
0تومان
مدل: کود منیزیم
کود مایع منیزیمترکیباتمنیزیم: % 8/59اسیدهای آمینه آزاد: % 2/39توضیحاتکود مایع منیزیم، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود منیزیم مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و یا با محلول پاشی بر روی برگ درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و س..
0تومان
مدل: کود فیتاسیو
فیتاسیوترکیباتفسفر: % 43/5پتاسیم: % 29توضیحاتفیتاسیو، محلولی غنی از فسفر و پتاسیم است که دفاع طبیعی گیاهان را تقویت نموده و با سنتز فیتوآلکسین ها باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل قارچ ها و باکتری ها می شود. یون های فسفات یک مانع حفاظتی در برابر قارچ اوومیست فراهم می کند، ساقه و ریشه را ..
0تومان
مدل: کود تایگرفول
تایگرفولترکیبات اسید هیومیک و فولویک: % 60 مواد آلی ارگانیک: % 67 کربن ارگانیک: % 18 ازت: % 2/8 پتاسیم: % 5/2توضیحاتتایگرفول حاوی غلظت بالایی از اسید فولویک و مواد آلی ارگانیک است که با داشتن تو..
0تومان
مدل: کود بیومکس پودری
بیومکس پودری- ساخت اسپانیاترکیباتاسیدهای آمینه آزاد: % 90ازت : % 14/2نیتروژن آلی : % 14/2توضیحاتبیومکس پودری به صورت میکروگرانول و حاوی مقادیر بالایی از اسیدهای آمینه آزاد و نیتروژن است. این کود، زمانی که رشد و نمو محصول لازم باشد، از طریق محلول پاشی یا درمان ریشه مورد استفاده قرار می..
0تومان
مدل: کود بوفالو کامپلکس
بوفالو کمپلکسترکیبات اسید هیومیک و فولویک: % 20/62 نیتروژن: % 15 فسفر: % 10 پتاسیم: % 5 آهن: % 0/60 مس: % 0/25 منگنز: % 0/12 روی: % 0/125 مواد ارگانیک: % 39/2 ..
0تومان
نمایش 1 تا 15 از 25 (2 صفحه)