منو
سبد شما

عناصر ریز مغذی

مدل: کلسی بور
کود وکسال کلسی بورwuxal calciborنوع بسته بندی : 1 لیتریاین کود دارای مقادیر زیاد و تنظیم شده کلسیم و بُر است. علاوه بر آن سایر عناصر غذایی ریز مغذی نیز در این کود موجود است. به دلیل سطح پایین اتیلن در این کود میوه‏دهی افزایش یافته و از ریزش میوه‎ها جلوگیری می‌کند. به دلیل تنظیم مقادیر عناصر غذ..
0تومان
مدل: کود واندرفول
کود واندرفولترکیبات اسید هیومیک: % 28 مواد آلی ارگانیک: % 40 نیتروژن: % 2/1 اکسید کلسیم: % 0/4 اسید آمینه: % 12 اکسید پتاسیم: % 0/6توضیحاتترکیبی است کامل از عناصر میکرو و ماکرو و درصد بالایی از ..
0تومان
مدل: COMBO
کود نوتریمیکس کامپلت - ساخت بلژیک NUTRIMIX COMPLETEترکیبات :ازت : 3.5 درصد آهن : 3 درصد مس : 3 درصدمنیزیم :3 درصد منگنز : 4 درصد مولیبدن : 0.04گوگرد : 12 درصد روی : 3 درصدکود نوتریمیکس کامل حاوی اکثر عناصر ریزمغذی به همراه نیترو..
0تومان
مدل: green cabor agrinova
کود مایع کلاته کسیم بور شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتکلسیم: % 16/8بور: % 0/7اسیدهای آمینه آزاد: % 2/8توضیحاتکود کلسیم و بور، محلول بسیار غلیظی است از کلسیم و بور همراه با لیگنوسولفات که بر کاهش میزان ریزش و افزایش دوام گل ها در تمام گیاهان مؤثر است. این کود را می توان برای رفع کمب..
0تومان
مدل: کود مایع کلسیم
کود مایع کلسیمترکیباتکلسیم کلاته: % 13/1اسیدهای آمینه آزاد: % 2/6توضیحاتکود مایع کلسیم، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود کلسیم مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و یا با محلول پاشی بر روی برگ درختان میوه، مرکبات، صیفی جا..
0تومان
مدل: کود کلات پتاس
کود مایع کلات پتاسیم شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتپتاسیم: % 48/6ازت: % 4/5توضیحاتکود مایع پتاسیم، محلولی است بسیار غلیظ از ازت و پتاسیم که برای رفع کمبود پتاسیم در درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی به کار می رود. پتاسیم در مکانیزم تنظیم آب گیاهان، ..
0تومان
مدل: منگنز
کود مایع کلات منگنز ساخت شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتمنگنز: % 9/2اسیدهای آمینه آزاد: % 2/5توضیحاتکود مایع منگنز، ترکیب بسیار غلیظی می باشد که مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود منگنز استفاده می شود. این کود را می شود هم به طور مستقیم به خاک اضافه کرد و یا با محلول پاشی روی ..
0تومان
مدل: فسفر green p agrinova
کود مایع کلات فسفر شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتفسفر: % 79محرک های طبیعی رشد : % 6/3توضیحاتکود مایع فسفر، محلولی است بسیار غلیظ از آهن، فلوئور و دی متیل سولفوکسید که برای رفع کمبود فسفر در درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، صیفی جات، انگور، توت فرنگی، درختان زیتون، گیاهان زینت..
0تومان
مدل: green zinc agrinova
کود مایع کلات روی ساخت شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتروی: % 8/9اسیدهای آمینه آزاد: % 2/5عامل ترکیب کننده: اسید لیگنوسولفونیکتوضیحاتکود مایع روی، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود روی مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و ..
0تومان
مدل: bor agrinova
کود مایعکلات بر (بور)شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتبور: % 15/2عامل ترکیب کننده: اتانول آمینتوضیحاتکود مایع بور برای رفع کمبود بور در درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و سایر محصولات کشاورزی به کار می رود. بور در متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، جذب کاتیون ها، تشکیل پکتین در غشای سلولی، جذب آب، مت..
0تومان
مدل: agri nova green ferrico
کود مایع کلات آهن ساخت شرکت اگری نوا اسپانیاترکیباتآهن: % 9/1اسیدهای آمینه آزاد: % 2/6توضیحات:کود آهن مایع، محلولی بسیار غلیظ از آهن، لیگنوسولفات، اسیدهای آمینه آزاد و مواد آلی ارگانیک که برای رفع کلروز ناشی از کمبود آهن در درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، صیفی جات، انگور، ..
0تومان
مدل: کود منیزیم
کود مایع منیزیمترکیباتمنیزیم: % 8/59اسیدهای آمینه آزاد: % 2/39توضیحاتکود مایع منیزیم، محلول بسیار غلیظی است مخلوط با لیگنوسولفات که برای رفع کمبود منیزیم مورد استفاده قرار می گیرد. این کود را می توان به طور مستقیم به خاک افزود و یا با محلول پاشی بر روی برگ درختان میوه، مرکبات، صیفی جات و س..
0تومان
مدل: کود مخصوص برنج
کود مایع مخصوص برنجساخت شرکت :grow more ساخت کشور: آمریکا نوع بسته بندی :1لیتری میزان مصرف :1-2 لیتر در هکتار..
0تومان
مدل: compo
کود فتریلون کمبی 2 ریز مغذی کامل +عناصر ثانویه FETRILON COMBI2 نوع بسته بندی : 1 کیلوگرم ساخت کشور : انگلستان..
0تومان
نمایش 1 تا 15 از 34 (3 صفحه)