منو
سبد شما

نحوه ثبت سفارش

برای ثبت سفارش شما میتوانید همانند شکل زیر بر روی دکمه سبد خرید کلیک نمایید تا محصول مورد نظر به سبد خرید شما اضافه گردد .

 

و در نهایت وارد سبد خرید گردیده

 

نحوه ثبت سفارش

 

 

و در نهایت دکمه تصفیه حساب را کلیک نمایید

 

تصفیه حساب

 

تا وارد صفحه پرداخت شوید . در این صفحه تمامی مشخصات درخواست شده را ثبت نمایید و در نهایت تایید سفارش را کلیک نمایید تا وارد صفحه پرداخت گردید .

تصفیه حساب