بذر گل

بذر گل
نمایش:
مرتب کردن براساس:

بذر گل آشلانتوس ( 1 گرمی )

نام فارسی: آشلانتوسنام علمی :Amaranthus cruenthusزمان کاشت : فروردین  زمان گل دهی : تاب..

1,000 تومان

بذر گل آهار ( 1 گرمی )

نام فارسی :آهارنام علمی:Zinnia elegans .spزمان کاشت : فروردین زمان گل دهی: تابستان پاییز..

2,000 تومان

بذر گل ابری آبی ( 1 گرمی )

نام فارسی : ابری آبینام علمی: Ageratum housonianumزمان کاشت : فروردین زمان گل دهی :تابستان پ..

2,500 تومان

بذر گل اطلسی ( 1 گرمی )

نام فارسی : اطلسی ایرانی نام علمی: Petunia xhybrida  زمان کاشت : فروردینز..

2,500 تومان

بذر گل بنفشه ( 1 گرمی )

نام فارسی : بنفشهنام علمی: Viola  cornuta         &..

2,000 تومان

بذر گل تکمه ای-دکمه ای-(1 گرمی) موجود نمی باشد

بذر گل تکمه ای-دکمه ای-(1 گرمی)

نام فارسی :تکمه اینام علمی:Gomphorena  زمان کاشت : فروردین زمان گل دهی : ..

2,000 تومان

بذر گل جعفری ( 1 گرمی )

نام فارسی:جعفری نام علمی: Tagetes  erectaزمان کاشت : فروردینزمان گل دهی : تابس..

2,000 تومان

بذر گل داوودی ( 1 گرمی )

نام فارسی : مارگریتعلمی: Chrysanthemumزمان کاشت : آخرتابستانزمان گل دهی: بهار تا پاییز&n..

2,000 تومان

بذر گل شاهپسند ( 1 گرمی )

نام فارسی: شاهپسندنام علمی:        Verbena patagonica&nb..

2,000 تومان

بذر گل شب بو ( 1 گرمی )

نام فارسی:  شب بونام علمی  : Mathiola  chieranthusزمان کاشت :تابستانزمان ..

2,000 تومان

بذر گل فلفل زینتی ( 1 گرمی ) موجود نمی باشد

بذر گل فلفل زینتی ( 1 گرمی )

زمان کاشت : فروردین زمان گل دهی : تابستانمشخصات گیاه شناسی : پا کوتاه، پرپشتآموزش..

2,000 تومان

بذر گل قرنفل ( 1 گرمی )

نام فارسی :قرنفلنام علمی:Dianthus  barbatus زمان کاشت : آخر تابستانهازمان گل..

2,000 تومان