بذر گل

بذر گل
نمایش:
مرتب کردن براساس:

بذر گل تاج خروس شرکت عنبری

تاج خروس گیاه : یکساله فرم : افشان رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان خزانه کاری : اواسط ..

5,000تومان

بذر گل جعفری زرد شرکت عنبری

جعفری زرد گیاه : یکساله فرم : پرپر و گل درشت رنگ : زرد ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری..

4,000تومان

بذر گل جعفری نارنجی شرکت عنبری

جعفری نارنجی گیاه : یکساله فرم : پر پر و گل درشت رنگ : نارنجی ارتفاع : کوتاه زمان خزا..

4,500تومان

بذر گل حنا الوان شرکت عنبری

حنا الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : الوان ارتفاع : متوسط زمان خزانه کاری : اواخ..

4,000تومان

بذر گل ختمی الوان شرکت عنبری

ختمی الوان گیاه : یکساله فرم : پر پر و گل درشت رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان کشت مست..

4,000تومان

بذر گل داوودی الوان شرکت عنبری

داوودی الوان گیاه : یکساله فرم : بسیار پر گل رنگ : الوان ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کا..

4,000تومان

بذر گل رعنا زیبا الوان شرکت عنبری

رعنا زیبا الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان خزانه کاری :..

4,500تومان

بذر گل شاهپسند الوان شرکت عنبری

شاهپسند الوان گیاه : یکساله فرم : بسیار پر گل رنگ : الوان ارتفاع : متوسط زمان خزانه ک..

4,000تومان

بذر گل شب بو زعفرانی شرکت عنبری

شب بو زعفرانی گیاه : دائمی فرم : مخلوط کم پر و پر پر رنگ : زعفرانی ارتفاع : متوسط زما..

4,500تومان

بذر گل قرنفل الوان شرکت عنبری

قرنفل الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : الوان ارتفاع : نیمه کوتاه زمان خزانه کاری..

4,000تومان

بذر گل لادن الوان شرکت عنبری

لادن الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : مخلوط زرد، نارنجی و قرمز ارتفاع : کوتاه زم..

5,000تومان

بذر گل لاله عباسی الوان شرکت عنبری

لاله عباسی الوان گیاه : یکساله فرم : بسیار پر گل رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان کاشت ..

4,500تومان

بذر گل مارگریت شرکت عنبری

مارگریت گیاه : دائمی فرم : پر گل رنگ : سفید ارتفاع : متوسط زمان خزانه کاری : اواخر تا..

5,500تومان

بذر گل میمون الوان شرکت عنبری

میمون الوان گیاه : یکساله فرم : خوشه متراکم رنگ : الوان ارتفاع : متوسط زمان خزانه کار..

4,500تومان

بذر گل ناز آفتابی الوان شرکت عنبری

ناز آفتابی الوان گیاه : یکساله فرم : پر پر رنگ : الوان ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری..

4,000تومان