بذر گل

بذر گل
نمایش:
مرتب کردن براساس:

بذر گل آشلانتوس ( 1 گرمی )

نام فارسی: آشلانتوس نام علمی :Amaranthus cruenthus زمان کاشت : فروردین  زمان گل دهی : تابستان..

1,000 تومان

بذر گل آهار ( 1 گرمی )

نام فارسی :آهار نام علمی:Zinnia elegans .sp زمان کاشت : فروردین زمان گل دهی: تابستان پاییز مشخصات..

2,000 تومان

بذر گل ابری آبی ( 1 گرمی )

نام فارسی : ابری آبی نام علمی: Ageratum housonianum زمان کاشت : فروردین زمان گل دهی :تابستان پاییز..

2,500 تومان

بذر گل اطلسی ( 1 گرمی )

نام فارسی : اطلسی ایرانی  نام علمی: Petunia xhybrida   زمان کاشت : فروردین زمان گل..

2,500 تومان

بذر گل بنفشه ( 1 گرمی )

نام فارسی : بنفشه نام علمی: Viola  cornuta         &nb..

2,000 تومان

بذر گل تکمه ای-دکمه ای-(1 گرمی) موجود نمی باشد

بذر گل تکمه ای-دکمه ای-(1 گرمی)

نام فارسی :تکمه ای نام علمی:Gomphorena   زمان کاشت : فروردین  زمان گل دهی : تابستا..

2,000 تومان

بذر گل جعفری ( 1 گرمی )

نام فارسی:جعفری  نام علمی: Tagetes  erecta زمان کاشت : فروردین زمان گل دهی : تابستان وپ..

2,000 تومان

بذر گل داوودی ( 1 گرمی )

نام فارسی : مارگریت علمی: Chrysanthemum زمان کاشت : آخرتابستان زمان گل دهی: بهار تا پاییز  ..

2,000 تومان

بذر گل شاهپسند ( 1 گرمی )

نام فارسی: شاهپسند نام علمی:        Verbena patagonica ..

2,000 تومان

بذر گل شب بو ( 1 گرمی )

نام فارسی:  شب بو نام علمی  : Mathiola  chieranthus زمان کاشت :تابستان زمان گل دهی..

2,000 تومان

بذر گل فلفل زینتی ( 1 گرمی ) موجود نمی باشد

بذر گل فلفل زینتی ( 1 گرمی )

زمان کاشت : فروردین  زمان گل دهی : تابستان مشخصات گیاه شناسی : پا کوتاه، پرپشت آموزش کاشت ب..

2,000 تومان

بذر گل قرنفل ( 1 گرمی )

نام فارسی :قرنفل نام علمی:Dianthus  barbatus  زمان کاشت : آخر تابستانها زمان گل دهی: ب..

2,000 تومان