منو
سبد شما

بذور

Model: عنبری
تاج خروس گیاه : یکساله فرم : افشان رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان خزانه کاری : اواسط بهار زمان نشاء کاری : اواخر بهار زمان گلدهی : تابستان عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر..
5,000تومان
Model: عنبری
جعفری زرد گیاه : یکساله فرم : پرپر و گل درشت رنگ : زرد ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
Model: عنبری
جعفری نارنجی گیاه : یکساله فرم : پر پر و گل درشت رنگ : نارنجی ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,500تومان
Model: عنبری
حنا الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : الوان ارتفاع : متوسط زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اواسط بهار زمان گلدهی : اواخر بهار تا شروع سرما عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
Model: عنبری
ختمی الوان گیاه : یکساله فرم : پر پر و گل درشت رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان کشت مستقیم : اوایل بهار زمان گلدهی : اواخر بهار تا اواسط تابستان عمق کاشت : 1 سانتیمتر فاصله کاشت : 50 سانتیمتر..
4,000تومان
Model: عنبری
داوودی الوان گیاه : یکساله فرم : بسیار پر گل رنگ : الوان ارتفاع : کوتاه زمان خزانه کاری : اواخر تابستان زمان نشاء کاری : اواسط پاییز زمان گلدهی : اواخر تابستان تا اواسط پاییز عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر..
4,000تومان
Model: عنبری
رعنا زیبا الوان گیاه : یکساله فرم : پر گل رنگ : الوان ارتفاع : بلند زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اوایل بهار زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 35 سانتیمتر..
4,500تومان
Model: عنبری
شاهپسند الوان گیاه : یکساله فرم : بسیار پر گل رنگ : الوان ارتفاع : متوسط زمان خزانه کاری : اواخر زمستان زمان نشاء کاری : اوایل بهار زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواخر زمستان عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر فاصله کاشت : 30 سانتیمتر..
4,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 136 (12 صفحه)