بذر گوجه فرنگی

بذر گوجه فرنگی
نمایش:
مرتب کردن براساس:
بذر گوجه فرنگی 6108 نانهمز - Nunhems در انبار(موجود)
بذر گوجه فرنگی ارلی اربانا کانیون قوطی نیم کیلویی در انبار(موجود)

بذر گوجه فرنگی ارلی اربانا کانیون قوطی نیم کیلویی

    توصیه های کوتاه در مورد گوجه فرنگیبهترین درجه حرارت برای رشد 19- 29 درجه است و در گر..

155,000تومان
بذر گوجه فرنگی اوربانا ایسترن سید-Urbana در انبار(موجود)

بذر گوجه فرنگی اوربانا ایسترن سید-Urbana

بذر گوجه فرنگی اوربانا ایسترن سید-Urbana   کمپانی نوع رقم ..

0تومان
بذر گوجه فرنگی ریو گراند اچ ای دی -Riogrande HED در انبار(موجود)

بذر گوجه فرنگی ریو گراند ناسکو-Riogrande

بذر گوجه فرنگی ریو گراند ناسکو-Riogrande   کمپانی نوع رقم ..

0تومان
بذر گوجه فرنگی ریو گراند یونی ژن- Riogrande Unigen در انبار(موجود)
بذر گوجه فرنگی ریو گرانده اینووا سید-Riogrande در انبار(موجود)
بذر گوجه فرنگی سوپر 2270 کانیون  قوطی نیم کیلویی در انبار(موجود)

بذر گوجه فرنگی سوپر 2270 کانیون قوطی نیم کیلویی

رقم : بذر گوجه سوپر 2270 کانیوننوع بسته بندی : نیم کیلوییتاریخ تولید :2013/06توصیه های کوتاه د..

165,000تومان
بذر گوجه فرنگی سوپر 2274 استرن سیدز قوطی 100 گرمی در انبار(موجود)
بذر گوجه فرنگی سوپر استار عنبری قوطی 500 گرمی در انبار(موجود)

بذر گوجه فرنگی سوپر استار عنبری قوطی 500 گرمی

بذر گوجه فرنگی سوپر استار عنبری قوطی 500 گرمیSuper Star Tomatoقابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقا..

147,500تومان
بذر گوجه فرنگی سوپر استرین بی یونی ژن-Super Strain B در انبار(موجود)

بذر گوجه فرنگی سوپر استرین بی یونی ژن-Super Strain B

بذر گوجه فرنگی سوپر استرین بی یونی ژن-Super Strain B   نام شرکت نوع ..

0تومان
بذر گوجه فرنگی سوپر استون الیت - super stone elite - قوطی 250 گرمی در انبار(موجود)
بذر گوجه فرنگی سوپر اوربانا بونانزا-Super Urbana bonanza در انبار(موجود)
بذر گوجه فرنگی سوپر اوربانا عنبری قوطی 100 گرمی در انبار(موجود)

بذر گوجه فرنگی سوپر اوربانا عنبری قوطی 100 گرمی

بذر گوجه فرنگی سوپر اوربانا عنبری قوطی 100 گرمیSuper Urbana Tomatoقابلیت برداشت : 75 روز پس از ا..

26,000تومان
بذر گوجه فرنگی سوپر چف ایسترن - Super Chef Eastern Seeds در انبار(موجود)